ویژگی محصولات:

کیس های اسمبل شده

بر اساس سازنده
حافظه رم
نوع حافظه داخلی
براساس رنگ

کامپیوتر دسکتاپ اپل مدل مک مینی MGEM2
کامپیوتر دسکتاپ اپل مدل مک مینی MGEM2
2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-781G
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-781G
3,849,000 تومان
3,849,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3040 MT
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3040 MT
1,788,000 تومان
1,788,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 3040-345G
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 3040-345G
2,199,000 تومان
2,199,000 تومان
کامپیوتر کامل دل مدل - OM 3020 - A
کامپیوتر کامل دل مدل - OM 3020 - A
2,199,000 تومان
2,199,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3040MT - A
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3040MT - A
2,269,000 تومان
2,269,000 تومان
کامپیوتر کامل دل مدل OM 5022
کامپیوتر کامل دل مدل OM 5022
3,799,000 تومان
3,799,000 تومان
کامپیوتر کامل دل مدل OM 3020
کامپیوتر کامل دل مدل OM 3020
2,699,000 تومان
2,699,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050 MT
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7050 MT
3,299,000 تومان
3,299,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7040 MT
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 7040 MT
3,269,000 تومان
3,269,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-745G
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-745G
3,859,000 تومان
3,859,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-545
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-545
2,710,000 تومان
2,710,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-581G
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-581G
3,200,000 تومان
3,200,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-745
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-745
3,269,000 تومان
3,269,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-545G
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل OptiPlex 7040-545G
3,050,000 تومان
3,050,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-N
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-N
4,040,000 تومان
4,040,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-A
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-A
1,890,000 تومان
1,890,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-B
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-B
2,140,000 تومان
2,140,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-C
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-C
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-M
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-M
3,840,000 تومان
3,840,000 تومان
فیلتر کردن
فیلتر کردن