ویژگی محصولات:

کامپیوترهای کوچک

بر اساس نوع
بر اساس سازنده
سازنده پردازنده
ظرفیت حافظه داخلی
سری پردازنده

کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 310-464
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 310-464
750,000 تومان
750,000 تومان
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65H-m040m
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65H-m040m
2,075,000 تومان
2,075,000 تومان
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل E510 B223A
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل E510 B223A
1,339,000 تومان
1,339,000 تومان
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65H-M039M
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65H-M039M
1,920,000 تومان
1,920,000 تومان
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65H-M039M
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65H-M039M
1,920,000 تومان
1,920,000 تومان
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل Tinker Board
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل Tinker Board
259,000 تومان
259,000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 370s
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 370s
880,000 تومان
880,000 تومان
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-C
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-C
3,300,000 تومان
3,300,000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 755 FL pro
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 755 FL pro
2,470,000 تومان
2,470,000 تومان
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل VC65R- G038M
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل VC65R- G038M
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 610 pro
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 610 pro
1,680,000 تومان
1,680,000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 550
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 550
1,280,000 تومان
1,280,000 تومان
کامپیوتر کوچک ام اچ سی مدل MP-408
کامپیوتر کوچک ام اچ سی مدل MP-408
649,000 تومان
649,000 تومان
فیلتر کردن
فیلتر کردن