ویژگی محصولات:

بارکد خوان

بر اساس نوع
بر اساس سازنده
بر اساس رنگ
تکنولوژی
خواندن بارکد سه بعدی
محدوده خواندن کد

بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1200g
بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1200g
685,000 تومان
685,000 تومان
بارکد خوان اسکار مدل 60LWW
بارکد خوان اسکار مدل 60LWW
262,000 تومان
262,000 تومان
بارکد خوان میندئو مدل 5250
بارکد خوان میندئو مدل 5250
350,000 تومان
350,000 تومان
بارکدخوان هانی ول مدل Eclipse 5145
بارکدخوان هانی ول مدل Eclipse 5145
339,000 تومان
339,000 تومان
بارکد خوان سینو مدل A770
بارکد خوان سینو مدل A770
1,100,000 تومان
1,100,000 تومان
بارکد خوان دوبعدی دلتا مدل OD7270
بارکد خوان دوبعدی دلتا مدل OD7270
548,500 تومان
548,500 تومان
بارکد خوان میندئو مدل ES4650-SR
بارکد خوان میندئو مدل ES4650-SR
635,000 تومان
635,000 تومان
بارکدخوان میندئو مدل MS3590
بارکدخوان میندئو مدل MS3590
975,000 تومان
975,000 تومان
بارکدخوان چند پرتویی دلتا مدل 2200
بارکدخوان چند پرتویی دلتا مدل 2200
771,500 تومان
771,500 تومان
بارکد خوان سینو مدل F560
بارکد خوان سینو مدل F560
396,000 تومان
396,000 تومان
بارکدخوان میندئو مدل Mp720
بارکدخوان میندئو مدل Mp720
685,000 تومان
685,000 تومان
بارکدخوان میندئو مدل MP8300
بارکدخوان میندئو مدل MP8300
1,385,000 تومان
1,385,000 تومان
بارکدخوان میندئو مدل FS380 Fixed 1D
بارکدخوان میندئو مدل FS380 Fixed 1D
255,000 تومان
255,000 تومان
بارکد خوان سینو مدل F780
بارکد خوان سینو مدل F780
545,000 تومان
545,000 تومان
فیلتر کردن
فیلتر کردن