ویژگی محصولات:

کاغذ خرد کن

بر اساس نوع
بر اساس سازنده
بر اساس رنگ
سطح امنیتی
نوع برش
قابلیت خرد کردن CD
ورودی جداگانه CD و کاغذ

کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9310
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9310
1,580,000 تومان
1,580,000 تومان
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 830
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 830
0 تومان
0 تومان
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 820
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 820
3,765,000 تومان
3,765,000 تومان
کاغذ خردکن گِها مدل X7 CD
کاغذ خردکن گِها مدل X7 CD
1,195,000 تومان
1,195,000 تومان
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 636
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 636
2,540,000 تومان
2,540,000 تومان
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9355
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9355
2,300,000 تومان
2,300,000 تومان
کاغذ خردکن رمو مدل c-3200
کاغذ خردکن رمو مدل c-3200
1,900,000 تومان
1,900,000 تومان
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9310
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9310
1,990,000 تومان
1,990,000 تومان
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355
0 تومان
0 تومان
فیلتر کردن
فیلتر کردن