ویژگی محصولات:

فشارسنج

بر اساس نوع
بر اساس سازنده
بر اساس رنگ
حافظه ذخیره نتایج
نوع کاربری
سنجش ضربان قلب
منبع تغذیه

فشارسنج بیورر مدل BM55
فشارسنج بیورر مدل BM55
0 تومان
0 تومان
فشارسنج بیورر مدل BM16
فشارسنج بیورر مدل BM16
0 تومان
0 تومان
فشارسنج بیورر مدل BM44
فشارسنج بیورر مدل BM44
0 تومان
0 تومان
فشارسنج بیورر مدل BM58
فشارسنج بیورر مدل BM58
0 تومان
0 تومان
فشار سنج بیورر مدل BM 85
فشار سنج بیورر مدل BM 85
0 تومان
0 تومان
فشار سنج بیورر مدل BC40
فشار سنج بیورر مدل BC40
0 تومان
0 تومان
فشار سنج بیورر مدل BM47
فشار سنج بیورر مدل BM47
0 تومان
0 تومان
فشار سنج بیورر مدل BM28
فشار سنج بیورر مدل BM28
0 تومان
0 تومان
فشارسنج بیوررمدلBM77
فشارسنج بیوررمدلBM77
0 تومان
0 تومان
فشارسنج بیورر مدل BC08
فشارسنج بیورر مدل BC08
0 تومان
0 تومان
فشارسنج ای ان دی مدل UA-1020
فشارسنج ای ان دی مدل UA-1020
289,000 تومان
289,000 تومان
فشارسنج دیجیتال مدیسانا مدل MTX
فشارسنج دیجیتال مدیسانا مدل MTX
384,000 تومان
384,000 تومان
فشارسنج دیجیتال مدیسانا BU 530 Connect
فشارسنج دیجیتال مدیسانا BU 530 Connect
305,000 تومان
305,000 تومان
فیلتر کردن
فیلتر کردن